Επιδότηση από το ΕΣΠΑ για νέους υπολογιστές

Επιδότηση από το ΕΣΠΑ για νέους υπολογιστές

Επιδότηση από το ΕΣΠΑ

Δυο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα δώσουν επιδότηση έως και 50% για την αγορά υπολογιστών και γενικά τεχνολογικού εξοπλισμού, δημιουργία ιστοσελίδων αλλά και προώθηση μεσώ ψηφιακής διαφήμισης, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.,

Δείτε Αναλυτικά

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *