Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ERGANI

Πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με την πρωτοποριακή λύση myErgani LIVE της SoftOne

Αυτόματοι έλεγχοι ορθής λειτουργίας πριν τη διαβίβαση των δεδομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το Soft1 myErgani LIVE ενσωματώνει την λειτουργία “myErgani Tools”, η οποία προστατεύει την επιχείρησή σας καθώς αποστέλλει αυτόματες ειδοποιήσεις και τρέχει ελέγχους ορθότητας, προλαμβάνοντας παραλείψεις και λάθη διαβίβασης.

  • Στοιχεία προσέλευσης, αποχώρησης, τήρησης ωραρίου, μη υποβληθέντων κινήσεων
  • Έλεγχος διαβιβάσεων ανά τμήμα & οργανωτική μονάδα
  • Ειδοποιήσεις εργαζομένων/εργοδοτών, παράληψης διαβίβασης προσέλευσης/αποχώρησης και προσαρμογή ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις ωροαδειών ή υπερωριακής απασχόλησης
  • Μαζική υποβολή σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
  • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων, με δυνατότητα επαναδιαβίβασής τους
  • Απαγόρευση προσέλευσης προγενέστερα του δηλωθέντος ωραρίου
  • Παραμετρική απαγόρευση διπλών χτυπημάτων προσέλευσης/αποχώρησης
  • Έλεγχος ημερολογίου εργασίας, συμβατότητας ωραρίου, σπαστού ωραρίου, ευέλικτης προσελευσης

Ενσωματωμένο Mobile App

Το Soft1 Ergani QR Scanner είναι ένα πρωτοποριακό mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης με δυνατότητα λειτουργίας σε tablet ή smartphone. Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης της κάρτας εργασίας κάθε εργαζόμενου, με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του. Διασυνδέεται με την υπηρεσία Worktime Audit, διαβιβάζοντας αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Web Check In / Check Out
Η υπηρεσία Soft1 myErgani LIVE διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων, υποστηρίζοντας τις ανάγκες εργαζομένων που απασχολούνται εκτός γραφείου. 

Ο εργαζόμενος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ II σε πραγματικό χρόνο.

Λειτουργικότητες Soft1 myErgani LIVE  όλες οι απαντήσεις

Πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με την πρωτοποριακή λύση myErgani LIVE της SoftOne

Ενδιαφέρεστε ? Καταχωρήστε τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσουμε

CAPTCHA image

Αυτό μας βοηθά να αποτρέψουμε τα spam